Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Dio prvi OPĆE ODREDBE O

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o zemljišnim knjigama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Dio prvi OPĆE ODREDBE Članak 1. O

Zakon o porezu na promet nekretninama

Zakon o porezu na promet nekretninama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Koja je cijena kvadratnog metra nekretnine na cresko-lošinjskom arhipelagu? Izuzetno je teško odrediti cijenu neke nekretnine po