Opće informacije

Tip nekretnine: Zemljište
Otok: Lošinj
Mjesto: Mali Lošinj
Predjel: Čikat
Veličina: 723 m²
Vlasništvo: Čisto vlasništvo

Cijena: 86.760 €

Dodatne informacije
  • Zemljište unutar granica građevinskog područja, katastarske kulture šuma
  • Locirano između uvale Čikat i Velog Žala
  • Prema urbanističkom planu uređenja nalazi se u zoni R1 - sportsko rekreacijska namjena
Lokacija

Opis nekretnine

Udaljenost od mora: 100 m do uvale Čikat, 240 m do plaže Veli Žal.

Galerija fotografija