ID Kod: 248

Opće informacije

Tip nekretnine: Zemljište
Otok: Lošinj
Mjesto: Veli Lošinj
Predjel: Grbica
Veličina: 428 m²
Vlasništvo: Čisto vlasništvo

Cijena: 88.000 €

Dodatne informacije
  • Zemljište koje se temeljem UPU 27 nalazi u građevinskom području, zona M1
  • Površina 428 m²
  • U tijeku je izrada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji
  • Predviđena gradnja dvoetažne zgrade s potkrovljem
  • Jedan stan na svakoj etaži neto korisne površine oko 100 m²
Lokacija

Opis nekretnine
  • Kolni pristup
  • Priključci na gradsku vodovodnu mrežu i gradsku kanalizaciju udaljenosti oko 50 m od budućeg objekta
  • Pogled na more

 

 

Udaljenost od mora: 700 m do uvale Rovenska i Javorna.

Galerija fotografija