Opće informacije

Tip nekretnine: Zemljište
Otok: Lošinj
Mjesto: Artatore
Veličina: 8538 m²
Vlasništvo: Čisto vlasništvo

Cijena: na upit

Dodatne informacije
  • Predio  Artatore, Kandija, neposredno uz more
  • Tri parcele – 8538 m² katasterske kulture pašnjak, od čega je cca 4.500 m² smješteno unutar granica građevinskog područja sukladno Prostornom planu uređenja Grada Mali Lošinj, građevinsko područje naselja – neizgrađeni dio, u zoni predviđenoj za pretežno stambenu izgradnju
  • Utvrđena granica pomorskog dobra
  • Zemljište nije spojeno na lokalnu infrastrukturu
  • Donešena je odluka gradskog vijeća Grada Mali Lošinj o izradi UPU 5 (link) čija izrada je preduvijet za pokretanje postupka izdavanja građevinskih dozvola (https://www.dropbox.com/s/cv27073278xfaye/Odluka-o-izradi-UPU-Artatore.pdf?dl=0)
  • Moguć kolni i brodski pristup
  • Udaljenost od aerodroma cca 1 km
  • Udaljenost od mora cca 10 m od najbliže točke parcele
Lokacija

Opis nekretnine

Udaljenost od mora: 10 m.

Galerija fotografija
Dokumenti za download