Građevinska vještačenja i procjene vrijednosti

Građevinska vještačenja i procjene vrijednosti

Vršimo za Vas građevinska vještačenja, izrađujemo troškovnike nastalih šteta, troškovnike ulaganja te sva građevinska vještačenja, nalaze i mišljenja po Vašim potrebama, u svrhu određenih dokaza na sudu ili za privatne potrebe.

Također radimo i procjene prometne vrijednosti nekretnina te izrađujemo troškovnike za potrebe klijenata banaka kod ishodovanja kredita ili za privatne potrebe.